Koło Naukowe Systemów Informatycznych E-XPERT (https://e-xpert.pl) powstało w 2001 roku i jest pierwszym kołem, działającym przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jego działalności było podnoszenie kompetencji członków poprzez zespołową realizacje projektów informatycznych. Tworzone rozwiązania służyły zarówno studentom wydziału, jak i lokalnej społeczności. Przykładami użytecznych rozwiązań w postaci projektów informatycznych są:

  • wyszukiwarka aktów prawnych przygotowana w 2002 roku;
  • system ankietowania zajęć opracowany w 2003 roku,
  • stworzenie systemu zapisów na wdw w 2012 roku,

    wdw-logowanie

  • interaktywny plan zajęć opracowany w 2012 (wersja webowa) i 2014 (wersja mobilna) roku.

    monilewzr

warsztat1
Rys. 1. Warsztat realizowany przez Koło E-xpert

Wraz z przystąpieniem Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przed Kołem E-xpert pojawiły się nowe wyzwania i możliwości. W trójmieście powstało wiele nowych firm informatycznych oraz oddziałów zagranicznych koncernów. Ułatwiło to organizację kilkunastu warsztatów prowadzonych przez specjalistów z firm z branży IT (rys. 1).

Globalny rozwój rynku IT przyczynił się również do powstania międzynarodowych konkursów informatycznych. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje Microsoft Imagine Cup, w którym startują setki tysięcy osób, a członkowie Koła E-xpert uczestniczyli w nim od początku istnienia. W kategorii IT challenge uzyskiwali oni wysokie rezultaty, gdzie pięciu członków uczestniczyło w finałach krajowych, w tym trzech kilkukrotnie. W 2011 roku Pan Cezary Ołtuszyk zajął czwarte miejsce w Polsce.

Poszerzenie działań Koła E-xpert było możliwe dzięki przynależności od marca 2015 roku w prestiżowej, międzynarodowej organizacji Association for Information Systems (AIS), która zrzesza kadrę akademicką reprezentującą dziedzinę Informatyki Ekonomicznej.

111

Koło E-xpert zgodnie ze strukturą AIS funkcjonuje jako AIS Student Chapter of University of Gdansk. Przynależność do stowarzyszającej ponad 70 kół naukowych z całego świata organizacji pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz uczestnictwo z sukcesami w corocznych  międzynarodowych konkursach z finałami organizowanymi w USA. Forma konkursów promująca projekty szeroko służące mieszkańcom przyczyniła się do jeszcze większego nakierunkowania projektów prowadzonych przez KNSI E-xpert na tworzenie rozwiązań służących społeczeństwu.

W ostatnich latach Koło E-xpert kładzie mocny nacisk na działalność również naukową. Prowadzono badania w zakresie wydajności systemów opartych o chmurę obliczeniową oraz adaptacji metodyk zwinnych dla projektów typu ad hoc. Rezultatem prac są artykuły prezentowane przez członków koła na krajowych i międzynarodowych konferencjach:

  1. Kuciapski M., Marcinkowski B., Golicki D.,(2015) Assessment of the Scrum approach for the realisation of mobile application development projects not consistent with Scrum assumptions, Kubiak B. and Maślankowski J. (eds) Information Management in Practice, Gdansk, ISBN 978-83-64669-05-7, pp 267-280
  2. Lipska J., Hrywniak M. (2013), Analiza porównawcza środowisk IDE działających z wykorzystaniem technologii cloud computing oraz tradycyjnych, Systemy wspomagania organizacji SWO, NTIE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 170-181

Zrealizowanie na przestrzeni 15 lat działalności wielu projektów ważnych społecznie, organizacja licznych warsztatów oraz udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych bezpośrednio pozytywnie wpłynęło na przyszłą pracę zawodową członków Koła E-xpert. Wśród licznego grona byłych członków Koła a zarazem absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wielu pełni ważne funkcje w międzynarodowych korporacjach, na stanowiskach takich jak.: Główny Analityk Systemów Informatycznych, Główny specjalista w Departamencie Projektów Strategicznych czy  Starszy specjalista ds. Technologii.