Koło Naukowe Systemów Informatycznych E-xpert zostało założone w roku 2001 jako pierwsze przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej należącej do Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Stan osobowy Koła na dzień 31.05.2022 to 12 członków.
 • Od 2015 roku Koło przynależy do międzynarodowej organizacji Association For Information Systems Student Chapters (AIS SC), tworząc własny międzynarodowy oddział – AIS SC University of Gdansk.
 • Działalność Koła związana jest z:
  • Przygotowaniami i uczestnictwem w międzynarodowych konkursach –
   AIS oraz Imagine Cup,
  • Realizowaniem projektów na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Podnoszeniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w organizowanych przez członków Koła szkoleniach, zarówno z udziałem firm zewnętrznych jak i “od studentów dla studentów”,
  • Testowaniem rozwiązań z zakresu zarządzania oraz systemów informatycznych,
  • Popularyzacją informatyki i przedsiębiorczości.
 • Spotkania członków miały miejsce na platformie Discord. Ich celem była weryfikacja postępu prac nad projektami oraz umożliwienie wymiany pomysłów.

Do głównych założeń działalności Koła, należy zdobywanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny technologii informatycznych oraz metodyk zarządzania projektami informatycznymi. Członkowie, w ramach działalności koła prowadzą liczne projekty, których celem jest tworzenie oprogramowania i systemów informatycznych służących przede wszystkim społeczeństwu. Dzięki temu rozwijane są praktyczne umiejętności z zakresu wytwarzania technologii informatycznych jak i zdolności w obszarze zarządzania projektami informatycznymi. W ramach przygotowań do realizacji projektów organizowane są szkolenia oraz warsztaty mające za zadanie pomoc w odpowiednim przygotowaniu się do realizacji aktualnych oraz przyszłych projektów.

Zaproponowanie przez firmę Microsoft w 2008 roku międzynarodowego konkursu o nazwie Imagine Cup oraz przynależność od 2015 roku Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert do globalnej organizacji Association For Information Systems Student Chapter przyczyniło się do opracowania coraz bardziej innowacyjnych i użytecznych rozwiązań informatycznych. Kluczowym obszarem działalności Koła stał się coroczny udział w przynajmniej jednym z organizowanych konkursów. Osiągniecie sukcesu wymaga stworzenia zespołów projektowych przez wiele miesięcy opracowujących innowacyjne koncepcje, które następnie przygotowywane są jako aplikacje użyteczne dla społeczeństwa.

Wybranym projektom towarzyszą prace badawcze przede wszystkim w zakresie metodyk zarządzania projektami IT oraz praktycznej implementacji najnowszych technologii. Zatem istotnym obszarem działalności Koła jest prowadzenie eksperymentów w oparciu, o które przygotowywane są publikacje naukowe. Aktualność wiedzy członków Koła z dziedziny informatyki ekonomicznej zapewnia stale podtrzymywana współpraca z innymi kołami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

Działalność Koła obejmuje również promowanie sylwetek studentów Uniwersytetu Gdańskiego wśród firm sektora IT i konsultingowych. Przykładem jest współpraca z firmą MadKom, która oferuje liczne staże oraz praktyki dla członków KNSI E-xpert.

Tegoroczne plany koła to:

 • Uczestnictwo w corocznym konkursie AIS (sc.aisnet.org; sc.aisnet.org/conference2017/student-competitions)
 • Pozyskanie firm oferujących warsztaty i praktyki

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن