Koło Naukowe Systemów Informatycznych E-xpert prowadzi działalność w wielu obszarach. Są nimi:

 • realizacja projektów informatycznych w postaci użytecznych często innowacyjnych systemów IT;
 • udział w międzynarodowych konkursach Microsoft Imagine Cup oraz AIS, gdzie prezentowane są przygotowane systemy informatyczne;
 • realizacja specjalistycznych warsztatów IT prowadzonych przez członków Koła E-xpert lub ekspertów z firm;
 • współorganizowanie konferencji z zakresu technologii informatycznych oraz zarządzania projektami;
 • prowadzenie prac badawczych w ramach projektów, mających wymiar praktyczny, gdzie wyniki publikowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
 • promowanie sylwetek członków koła w firmach IT, z którymi nawiązywana jest  współpraca, czego efektem są praktyki oraz staże.

Do głównych założeń działalności Koła, należy zdobywanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny technologii informatycznych oraz metodyk zarządzania projektami informatycznymi. Członkowie, w ramach działalności koła prowadzą liczne projekty, których celem jest tworzenie oprogramowania i systemów informatycznych służących przede wszystkim społeczeństwu. Dzięki temu rozwijane są praktyczne umiejętności z zakresu wytwarzania technologii informatycznych jak i zdolności w obszarze zarządzania projektami informatycznymi. W ramach przygotowań do realizacji projektów organizowane są szkolenia oraz warsztaty mające za zadanie pomoc w odpowiednim przygotowaniu się do realizacji aktualnych oraz przyszłych projektów.

Zaproponowanie przez firmę Microsoft w 2008 roku międzynarodowego konkursu o nazwie Imagine Cup oraz przynależność od 2015 roku Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert do globalnej organizacji Association For Information Systems Student Chapter przyczyniło się do opracowania coraz bardziej innowacyjnych i użytecznych rozwiązań informatycznych. Kluczowym obszarem działalności Koła stał się coroczny udział w przynajmniej jednym z organizowanych konkursów. Osiągniecie sukcesu wymaga stworzenia zespołów projektowych przez wiele miesięcy opracowujących innowacyjne koncepcje, które następnie przygotowywane są jako aplikacje użyteczne dla społeczeństwa.

Wybranym projektom towarzyszą prace badawcze przede wszystkim w zakresie metodyk zarządzania projektami IT oraz praktycznej implementacji najnowszych technologii. Zatem istotnym obszarem działalności Koła jest prowadzenie eksperymentów w oparciu, o które przygotowywane są publikacje naukowe. Aktualność wiedzy członków Koła z dziedziny informatyki ekonomicznej zapewnia stale podtrzymywana współpraca z innymi kołami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

Działalność Koła obejmuje również promowanie sylwetek studentów Uniwersytetu Gdańskiego wśród firm sektora IT i konsultingowych. Przykładem jest współpraca z firmą MadKom, która oferuje liczne staże oraz praktyki dla członków KNSI E-xpert.

Tegoroczne plany koła to:

 • Uczestnictwo w corocznym konkursie AIS (sc.aisnet.org; sc.aisnet.org/conference2017/student-competitions)
 • Uczestnictwo w corocznym konkursie Microsoft Imagine Cup (https://www.microsoft.com/pl-pl/aleyakto/ImagineCup/default.aspx)
 • Aktualizacja witryny AiB (http://aib.ug.edu.pl/pl)
 • Opracowanie nowej strony KIE i AiB
 • Rozbudowa witryny Eurosymposium (http://eurosymposium.eu)
 • Poprawa aplikacji dla planów zajęć – webowej i mobilnej
 • Opracowanie aplikacji dla planów zajęć w wersji Multiplatform
 • Unowocześnienie systemu rezerwacji na WdW
 • Pozyskanie firm oferujących warsztaty i praktyki
 • Aktualizacja witryny koła (e-xpert.pl)
 • Aktualizacja witryny AIS SC UG (http://ais.ug.edu.pl)
 • Aktualizacja witryny FB (www.facebook.com/knsiexpert)
 • Napisanie wniosku o fundusze wydziałowe
 • Napisanie wniosku o przedłużenie środków
 • Opracowanie raportu z działalności dla AIS

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن