Warsztaty z Ionic

Warsztaty z Ionic

Przedstawiciele firmy Neoteric SP. Z. O. O. P. Tomasz Hencel i Marcin Nowacki na zaproszenie KNSI E-xpert w dniu 26.02.17 przeprowadzili warsztaty na temat: „Projektowanie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w technologii Ionic”. Dowiedzieliśmy się czym jest technologia Ionic i Ionic Lab oraz jak stworzyć pierwszą aplikację. Dziękujemy za zorganizowanie i uczestnictwo w warsztatach.